Bonbonetti 1868

Harapjon rá a milliókra!

BONBONETTI CHOCO Kft.

„Harapjon rá a milliókra” hivatalos RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A promóció szervezője

A Bonbonetti ’Harapjon rá a milliókra’ promóció szervezője a BONBONETTI CHOCO Kft. (székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 20.; cégjegyzékszám: 01-09-269570; adószám: 10898659-2-44; a továbbiakban: Szervező). A promócióhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a BONBONETTI CHOCO Kft. végzi.

2. A promócióban résztvevő személyek és részvétel feltétele

A promócióban részt vehet minden, kizárólag magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező természetes személy (továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező, illetve a promóció létrejöttében közreműködő ügynökségek, gyártók, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontja)

3. A promóció időtartama

A promóció 2014. október 10-én kezdődik és 2015. október 30-ig tart.
A 2014. október 10. napja előtt és 2015. október 30. napja után beérkezett pályázatokat a Szervezőnek nem áll módjában érvényes pályázatként elfogadnia.

4. A promóció menete

Közjegyző jelenlétében összesen 11db 1 millió Ft felirattal ellátott nyertes szelvény került elrejtésre a Bonbonetti termékek csomagolásban.
A termékek egyéb, akár ’Nem nyert’ feliratú szelvényt nem tartalmaznak. Csakis kizárólag 11db 1 millió forintot érő szelvény található meg a termékekben.
A nyertes szelvények egyedi azonosítóval vannak ellátva.

A vásárló a Játékszabályzatban megnevezett, promócióban szereplő Bonbonetti termékek vásárlása után, a termékek fogyasztás előtti kicsomagoláskor látja, hogy a csomagolás tartalmazza-e a 11db 1millió Ft értékű nyertes szelvény egyikét.

5. A promócióban résztvevő termékek

Kizárólag a magyarországi forgalomban kapható, a Szervező által forgalmazott alábbi termékek vesznek részt, ugyanakkor a termékek sokfélesége és az összesen 11db nyertes szelvényből adódóan nem törvényszerű, hogy mindegyik fajta termék csomagolásában lesz nyerő szelvény.

Bonbonetti tasakos szaloncukrok:
 • Bonbonetti zselés szaloncukor 380g
 • Bonbonetti mártott konzum szaloncukor 380g
 • Bonbonetti válogatás szaloncukor 345g
 • Bonbonetti kókuszos szaloncukor 345g
 • Bonbonetti vajkaramellás szaloncukor 345g
 • Bonbonetti csokoládés-meggyes szaloncukor 345g
 • Bonbonetti túrós-citrom ízű szaloncukor 345g
 • Bonbonetti marcipános-meggyes szaloncukor 345g
Bonbonetti desszertek:
 • Cherry Queen konyakmeggy 108g
 • Cherry Queen konyakmeggy 192g
 • Cherry Queen Passion Selection 100g
 • Cherry Queen Passion Selection 180g
 • Amorella mogyorós desszert 108g
 • Bonbonetti mogyorókrémes-crispy desszert 113g
 • Bonbonetti Moments vegyes desszert 108g
 • Bonbonetti Marcipán szívek 136g
Bonbonetti táblás csokoládék:
 • Bonbonetti Legend 70% étcsokoládé 100g
 • Bonbonetti Legend málna darabos étcsokoládé 100g
 • Bonbonetti Legend sárgabarack darabos étcsokoládé 100g
 • Bonbonetti Legend áfonya darabos étcsokoládé 100g
 • Bonbonetti Legend mandula darabos tejcsokoládé 100g
 • Bonbonetti Legend mogyorós tejcsokoládé 100g
Tibi táblás csokoládék:
 • tibi tejcsokoládé 100g
 • tibi étcsokoládé 100g
 • tibi marcipánkrémes étcsokoládé 100g
 • tibi mogyorókrémes tejcsokoládé 100g
 • tibi ananászkrémes étcsokoládé 100g
 • tibi feketeribizlis tejcsokoládé 100g
 • tibi eperkrémmel töltött étcsokoládé
 • tibi eper-joghurtos tejcsokoládé 100g
 • tibi cappuccinokrémes étcsokoládé 100g
 • tibi trüffelkrémes tejcsokoládé 100g
Bonbonetti Nosztalgia szaloncukrok:
 • Nosztalgia szilvapálinkás-csokoládékrémes szaloncukor 350g
 • Nosztalgia konyakmeggy-trüffelkrémes szaloncukor 350g
 • Nosztalgia karamellkrémes szaloncukor 350g
 • Nosztalgia mogyorókrémes szaloncukor 350g
 • Nosztalgia marcipánkrémes-narancslikőrös szaloncukor 350g
 • Nosztalgia válogatás szaloncukor 350g

6. A részvétel és a promóció főbb szabályai

A promócióban mindenki részt vesz, aki megfelel a 2. pontban foglalt feltételeknek és a 3. pontban meghatározott promóció időtartama alatt

 • legalább egy alkalommal vásárol promócióban résztvevő Bonbonetti terméket
 • a termék csomagolásában megtalálja a 11db 1millió Ft-ot érő nyertes szelvény egyikét
 • a Játékszabályzatnak megfelelően a Szervező tudomására hozza, hogy rendelkezik a nyertes szelvények egyikével, azt megfelelően igazolja.
 • Az elérhetőségét (név, e-mail, telefon vagy mobiltelefon, postai cím), valamint a nyeremény átvételéhez esetlegesen szükséges egyéb személyes adatot vagy nyilatkozatot, többek között az utaláshoz szükséges adószámát és a bankszámlaszámát a Szervező rendelkezésére bocsátja.

6.1.
A promócióban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

6.2.
A promócióban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az eredeti nyertes szelvényt megőrizze és a jelen Játékszabályzatban írtak szerint jelezze a Szervező felé, valamint azt személyesen bemutassa. Csak az eredeti, sértetlen (eredetiséget ellenőrzött) szelvényt fogadja el a Szervező érvényesnek. A Szervezőnek jogában áll a szelvények érvényességét azonnal megvizsgálni.

6.3.
A Játékos Pályázata beküldésével tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a BONBONETTI CHOCO Kft. által szervezett – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

7. Nyeremények átadása-átvétele

A nyerő szelvény bemutatására előre egyezetett helyen, időben és módon legkésőbb 2015. december 31-ig kerülhet sor.

1 millió Ft értékű nyeremények átadásának a nyerés tényétől (nyertes szelvény érvényességének megállapításától) számított 60 naptári napon belül a nyertes bankkártyára történő átutalás útján kell megtörténnie, feltéve hogy a jelen promóciós szabályzat 6. pontjában meghatározott feltételek teljesültek.
A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért, mely a nyertes által megadott adatok esetleges hibáiból, hiányosságaiból származik.

7.1
Amennyiben a Játékos a 18. életévét még nem töltötte be, és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.
Cselekvőképtelen nyertes Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

7.3
A Szervező a jelen Promóciós szabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

7.4
A Szervező jogosult a Nyeremény átadásáig kizárni a Játékból annak a Játékosnak valamennyi Pályázatát, aki tisztességtelen módszerekkel próbál a nyereményhez jutni, valamint a Játék céljával ellentétes módon, a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a Játékban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyeknek okoztak.

7.5
A Nyertesek által megadott hibás vagy téves adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező legfeljebb 3 alkalommal kísérli meg felvenni a kapcsolatot a Nyertessel a nyerés tényétől számított 15 napon belül. Amennyiben a Nyertes 15 napon belül nem válaszol a Szervező megkeresésére, akkor a Nyertesnek a 15 napot követő 5 munkanapon belül van még lehetősége a Szervezőt a megadott elérhetőségeken megkeresni. Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremények átadására megfelelő módon sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek nem tesznek eleget, így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét a Játékszabályzatban meghatározott ideig biztosítani tudja, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve jogvesztő.

8. Adózás

A nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.
Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a Résztvevőt terheli (ide tartozik pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség;
telefonköltség, stb.).

9. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

9.1
A Szervező a nyeremények nyerteseinek nevét nem hozza nyilvánosságra.

9.2
A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

9.2.1
a Játékkal összefüggésben, adminisztráció és kapcsolattartás céljából a megadott személyes adataikat a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a 9.3 pontban írtak szerint kezelje, illetve feldolgozza a Játék lezárultáig, a nyeremények kézbesítéséig vagy az esetleges tiltási kérelemig;

9.3
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: info@bonbonetti.hu oldalon.

9.4
A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen promóciót előzetes bejelentés nélkül visszavonja vis maior  (háború,
földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel. Továbbá fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt a jelen Játékot megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a www.boldogsagize.hu weboldalon teszi közzé.

9.5.
A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

Továbbá a Szervező kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a Promócióban való részvétel során, a
Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

10. Kapcsolat

10.1.
A promócióval, promóció menetével, nyereményekkel kapcsolatos felmerülő kérdéseket és az adategyeztetést a Szervező a következő elérhetőségen válaszolja és teszi meg:

e-mail: info@bonbonetti.hu
postai cím: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 20.

A Nyertesek a nyertes szelvényen szereplő egyéb elérhetőségeken vehetik fel a kapcsolatot a Szervezővel.